Format plików do których można zapisać chmurę punktów w postaci cyfrowej (*.obj, *.ply, *.stl,*.wrl,*.raw, *.blend, *.fbx, *.3ds, *.dae, *.dxf, *.amf, *.wrz, *.x3d, *.x3db, *.x3dv, *.x3dz, *.x3dbz, *.x3dvz, *.c4d, *.mesh, *.z3d, *.vtk).