Mapa odchyłek to graficzne zilustrowanie tolerancji, między odchyłkiem siatki trójkątów od modelu CAD.