Kontrola jakości jest to porównanie modelu CAD zaprojektowanego obiektu do siatki trójkątów wykonanego elementu oraz sprawdzanie mapy odchyłek wybranych elementów z linii produkcyjnej.