Markery są to znaczniki naklejane na skanowany obiekt umożliwiające automatyczne złożenie poszczególnych skanów. Stosowane są zazwyczaj przy obiektach większych niż objętość pomiarowa skanera.