Triangulacja jest to proces tworzenia siatki trójkątów – łączenie punktów w trójkąty.