Skanowanie 3D jest to proces polegającym na bezdotykowym pomiarze kształtu obiektów. Wynikiem skanowania 3D jest chmura punktów o współrzędnych x,y,z opcjonalnie posiadająca kolor w postaci składowych RGB.