Prototypowanie jest proces budowy prototypu, dzięki zastosowaniu skanera 3D można przyspieszyć ten proces dzięki przeniesieniu już istniejącego prototypu do środowiska multimedialnego. Dzięki temu możemy remodelować prototyp a także wykonywać na nim wirtualne testy i próby. Skraca to czas i zmniejszyć koszty powstania.