Modelowanie 3D jest to projektowanie, odtwarzanie i remodelowanie modeli CAD w środowisku wirtualnym.