Inżynieria odwrotna (reverse engineering) jest to tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie chmur punktów pomiarowych, uzyskiwanych za pomocy skanera 3D.