Digitalizacja 3D jest to przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy.