Skanowanie 3D polega na uzyskaniu informacji o kształcie, geometrii obiektu oraz utworzenie jego wirtualnej, cyfrowej kopii. W wyniku skanowania otrzymuje się chmurę punktów. Jest to zbiór punktów odzwierciedlających powierzchnię skanowanego przedmiotu. Są one opisane za pomocą trzech współrzędnych X, Y, Z oraz mogą przechowywać dodatkowo informacje o kolorze w palecie RGB. Następnie punkty te są łączone (w procesie triangulacji) w siatkę trójkątów. Dzięki niej kształt przedmiotu odzwierciedlony jest za pomocą zbioru kilku milionów małych trójkątów.

Posiadając siatkę trójkątów obiektu można wytworzyć jego kopię za pomocą drukarek 3D lub frezarek sterowanych numerycznie. Możliwe jest też przeprowadzenie tzw. inżynierii odwrotnej. To znaczy na podstawie siatki trójkątów modeluje się trójwymiarowy model CAD, który może być potem przemodelowywany, modyfikowany w środowisku do modelowania 3D CAD (takie jak np. SolidWorks, Catia, Inventor). Można także utworzyć dokumentację płaską na bazie tego modelu.

Model 3D CAD ma kilka postaci:

  • może być on zbudowany za pomocą takich operacji jak wyciągnięcie, przeciągnięcie, wyciąganie po profilach lub po ścieżce oraz za pomocą prostych obiektów geometrycznych, takich jak płaszczyzny, walce, kule, stożki.
  • można też utworzyć model za pomocą powierzchni typu NURBS. Model taki jest zbiorem powierzchni, nazywanych potocznie również płatami powierzchni. Stanowi on dokładne odwzorowanie siatki trójkątów i stosowany jest w głównej mierze do obiektów o kształtach organicznych takich jak rzeźby lub też np. skomplikowane odlewy.

Modele mogą być powierzchniowe. Na przykład wtedy, kiedy powierzchnie nie tworzą zamkniętej objętości. Z kolei model bryłowy to taki, który posiada zamkniętą objętość.

Jesteśmy w stanie dostarczyć model w każdej z wymienionych wyżej postaci. Jest on zapisany w takich popularnych formatach jak: IGES, STEP i Parasolid.
Siatki trójkątów mogą być zapisane jako pliki STL, OBJ i VRML.
Chmury punktów dostarczamy jako pliki w formatach PLY, TXT, OBJ.

Skanujemy przedmioty zarówno bardzo małe np. monety jak i bardzo duże np. helikoptery, hale fabryczne.

W przypadku obiektów wielkogabarytowych takich jak budynki, pomniki, statki świadczymy usługi skanowania laserowego.

Podejmujemy się trudnych zadań i jako jedyni w Polsce posiadamy skaner o rozdzielczości nawet 2000pkt/mm2 (gwarantuje to odwzorowanie nawet najmniejszych szczegółów). Jest to bardzo istotne przy skanowaniu i odwzorowywaniu bardzo małych obiektów.

Aby otrzymać wycenę usługi pomiaru/skanowania 3D wypełnij formularz

    Numer telefonu (wymagane)

    Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

    Skontaktuj się z nami!